Gözütok, Şakir. “Batı Ve İslâm Dünyasında Karma Eğitim”. Marife, C. 12, sy 2, Haziran 2012, ss. 93-112, doi:10.5281/zenodo.3344342.