Arslan, İhsan. “Ahmed B. Hanbel’in Siyasî Otorite Karşısındaki Tavrı”. Marife, C. 12, sy 3, Aralık 2012, ss. 69-88, doi:10.5281/zenodo.3344362.