İsmail, İzzeddin, ve N. Konaklı. “Abdülkâhir Cürcânî’de "Anlamın Anlamı" Kavramı Üzerine Bir Okuma”. Marife, C. 12, sy 3, Aralık 2012, ss. 191-08, doi:10.5281/zenodo.3344372.