Kahraman, F. “Besmele Ile Fâtiha Arasındaki Münâsebet”. Marife, C. 13, sy 1, Mayıs 2013, ss. 53-66, doi:10.5281/zenodo.3344396.