Karataş, A. “Kur’ân’da Çokanlamlı Kelimelerde Anlamın Tayini Meselesi -Savaş Ayetleri Bağlamında Fitne Kavramı Örneği-”. Marife, C. 13, sy 1, Mayıs 2013, ss. 67-87, doi:10.5281/zenodo.3344398.