Dinçoğlu, M. “Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Kurslarında Verilen Hadis Derslerine Dair Bazı Mülahazalar”. Marife, C. 13, sy 1, Mayıs 2013, ss. 149-66, doi:10.5281/zenodo.3344388.