Smyth, W., ve A. Yıldırım. “Retorik Ve Belâgat İlmi: Hıristiyanlık Ve İslâm”. Marife, C. 13, sy 1, Mayıs 2013, ss. 167-79, doi:10.5281/zenodo.3344406.