Et-Tayyâr, M. b. S., ve M. Kaya. “Tefsirde İsrailiyyata Farklı Bir Yaklaşım”. Marife, C. 13, sy 1, Mayıs 2013, ss. 199-13, doi:10.5281/zenodo.3344394.