Şimşek, M. “İslâm Hukukuna Giriş, Saffet Köse”. Marife, C. 13, sy 1, Mayıs 2013, ss. 215-8, doi:10.5281/zenodo.3344404.