Özgen, M. “Vahdet-I Vücud Ve Vahdet-I Şühud Açısından Müşâhede Ve Rüyet Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife, C. 13, sy 2, Haziran 2013, ss. 63-83, doi:10.5281/zenodo.3344434.