Kaya, M. “"De Ki: Tevrat’ı Getirin De Okuyun" Tefsirde Kitab-ı Mukaddes’ten Nakilde Bulunmanın Meşruiyeti Bağlamında Bikâî-Sehâvî Polemiği”. Marife, C. 13, sy 2, Haziran 2013, ss. 85-105, doi:10.5281/zenodo.3344424.