Koyuncu, R. “Tarih Ve Dilbilimi Kaynakları Işığında Kur’ân’ın 10 Kıraati, Ahmed Aliyyul İmam (Çev: Süleyman Gündüz)”. Marife, C. 13, sy 2, Haziran 2013, ss. 221-3, doi:10.5281/zenodo.3344426.