Ertürk, M. “Çocuğun Dînî Eğitiminde Kullanılan Bir Hadîs Ve Tahlîli”. Marife, C. 2, sy 2, Eylül 2002, ss. 53-79, doi:10.5281/zenodo.3343200.