Topuz, İlhan. “Dinî Değerlerin Karar Alma Süreçlerindeki Etkisi”. Marife, C. 13, sy 3, Aralık 2013, ss. 69-88, doi:10.5281/zenodo.3344462.