Yazıcı, A. “Kelâle (Yansoy) Hısımların Mirasçılıklarıyla Alakalı Meşhur Bir Mesele: Müşerreke”. Marife, C. 13, sy 3, Aralık 2013, ss. 89-100, doi:10.5281/zenodo.3344464.