Adıgüzel, A. “Şiî-İmâmî Takiyye Nazariyesinin Kur’ânî Dayanakları”. Marife, C. 13, sy 3, Aralık 2013, ss. 111-32, doi:10.5281/zenodo.3344440.