Güçlü, B. “Mevlâna’nın Eserlerinde "Yûsuf’un Gömleğinin Kokusu"”. Marife, C. 13, sy 3, Aralık 2013, ss. 151-67, doi:10.5281/zenodo.3344448.