Engin, S. “Hadis Tasnîfinde Evâmir Ve Nevâhî Literatürü”. Marife, C. 14, sy 1, Mayıs 2014, ss. 53-74, doi:10.33420/marife.436271.