Kayhan, M. “Kâf Suresi Örnekliğinde Mekkî Surelerdeki Medenî Ayetler Meselesi”. Marife, C. 14, sy 1, Mayıs 2014, ss. 133-55, doi:10.33420/marife.436274.