Gürer, D. “Mevlâna’nın Eserlerinde Esmâ-I Hüsnâ”. Marife, C. 14, sy 1, Mayıs 2014, ss. 179-98, doi:10.33420/marife.436280.