Çelik, T. “Stemmatik Tenkitli Metin Neşrinde Soyağacı Yaklaşımı, Paul Maas, Barbara Bordalejo, Jan Just Witkam, (Çev. Murtaza Bedir)”. Marife, C. 14, sy 1, Mayıs 2014, ss. 217-21, doi:10.33420/marife.436269.