Şentürk, M. “Kur’ân’da Toplumsal Değişme Olgusu -Disiplinlerarası Bir Giriş Denemesi-”. Marife, C. 14, sy 2, Haziran 2014, ss. 25-42, doi:10.33420/marife.436785.