Sarıtaş, K. “Gazzâlî’nin Akıl Tasavvurunun İbn Haldûn’da Yansıması Sorunu”. Marife, C. 14, sy 2, Haziran 2014, ss. 43-62, doi:10.33420/marife.436793.