Arpacı, M. “Öğretmen Ve Velilerin İDKAB Dersinde Değerler Ve Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri -Diyarbakır Örneği-”. Marife, C. 14, sy 2, Haziran 2014, ss. 107-21, doi:10.33420/marife.436794.