İbiş, F. “İnkârdaki İman: Kelime-I Tevhîdin İçkin Boyutu”. Marife, C. 14, sy 2, Haziran 2014, ss. 137-5, doi:10.33420/marife.436782.