Demir, R. “Duhâ Suresi 7 Ve İnşirah Suresi 2. Ayetler Bağlamında Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamber’in İnancı”. Marife, C. 14, sy 3, Aralık 2014, ss. 57-81, doi:10.33420/marife.436568.