Yüksek, M. İsa. “Müşkil Ayetler Bağlamında Zekeriya-Yahya Kıssası”. Marife, C. 15, sy 1, Aralık 2015, ss. 67-86, doi:10.33420/marife.437074.