Koyuncu, R. “Vakf-İbtidânın Ayetlerin Anlaşılmasındaki Rolü”. Marife, C. 15, sy 1, Aralık 2015, ss. 163-87, doi:10.33420/marife.437071.