Ess, J. V., ve M. Köse. “El-Câhız Ve Erken Mu’tezile Kelâmı”. Marife, C. 15, sy 1, Aralık 2015, ss. 207-18, doi:10.33420/marife.437072.