Esen, B. “İslam Muhâkeme Hukukunda Yaygın Duyuma Dayalı Şahitliğin (Eş-Şehâde Bi’t-Tesâmuʻ) Kabulü”. Marife, C. 15, sy 2, Haziran 2015, ss. 257-81, doi:10.33420/marife.437037.