Yalçın, M. F. “Bahrî Memlûkler Döneminde Reîsületibbâlık (648-784/1250-1382)”. Marife, C. 15, sy 2, Haziran 2015, ss. 283-96, doi:10.33420/marife.437036.