Erdoğan, İrfan. “Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi”. Marife, C. 15, sy 2, Haziran 2015, ss. 321-42, doi:10.33420/marife.437034.