Ez-Zerkâ, M. A., ve F. Bozbaş. “Nikahı Fâsid Ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı”. Marife, C. 15, sy 2, Haziran 2015, ss. 421-32, doi:10.33420/marife.437042.