Oğuz, O. “Arapçada Naht Yöntemi Ile Kelime Türetilmesi”. Marife, C. 16, sy 1, Haziran 2016, ss. 9-17, doi:10.33420/marife.436712.