Bilecik, S. “Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Müfredatının Din Okuryazarlığı Açısından İncelenmesi”. Marife, C. 16, sy 1, Haziran 2016, ss. 35-58, doi:10.33420/marife.436709.