Yaşar, N. “Taberî’nin Kıraatlere Bakışı”. Marife, C. 16, sy 1, Haziran 2016, ss. 59-85, doi:10.33420/marife.436713.