Pekcan, A. “Makâsıdü’ş-Şerîa Bilgisinin Önemi”. Marife, C. 2, sy 2, Eylül 2002, ss. 219-27, doi:10.5281/zenodo.3344703.