Erdem, Ömer F. “Sadreddin Konevi’de İnsan-ı Kâmil Anlayışı Ve Medeniyete Etkileri”. Marife, C. 16, sy 2, Aralık 2016, ss. 295-08, doi:10.33420/marife.436288.