Kandemir, A. M. “Şehir Ve Âlimleri Sempozyumu-I, 11-12 Kasım 2016, Konya”. Marife, C. 16, sy 2, Aralık 2016, ss. 383-91, doi:10.33420/marife.436284.