Samar, M. “Anahatlarıyla Ahkâm Hadisleri, Yavuz Köktaş”. Marife, C. 16, sy 2, Aralık 2016, ss. 397-00, doi:10.33420/marife.436285.