Ulupınar, H. “İlk Dönem Melâmetî Şeyhlerinden Hamdûn Kassâr’ın Tasavvuf Anlayışı”. Marife, C. 17, sy 1, Haziran 2017, ss. 67-80, doi:10.33420/marife.591728.