Engin, S. “Osmanlı Dönemi Medreselerinde Hadis Eğitimine Entelektüel Bir Katkı: Şerh Ve Hâşiye Yazıcılığı”. Marife, C. 17, sy 2, Aralık 2017, ss. 257-69, doi:10.33420/marife.373229.