Günel, M. E. “Mu’tezile Ekolünün İhbât Ve Tekfîr Görüşlerine Eleştirel Bir Yaklaşım”. Marife, C. 17, sy 2, Aralık 2017, ss. 271-85, doi:10.33420/marife.337146.