Sabırlı, E. “Tefsir Tarihinde Yerleşik Bir Kabulün Tahlil Ve Tenkidi: İbn Teymiyye’ye Göre Hz. Peygamber (s.A) Kur’an’ın Tamamını Tefsir Etmiş Midir?”. Marife, C. 17, sy 2, Aralık 2017, ss. 319-37, doi:10.33420/marife.357374.