Çakmak, S. “Hanefî Mezhebinde Delil-Hüküm İlişkisi Bağlamında Tenzîhen-Tahrîmen Mekruh Ayrımı”. Marife, C. 18, sy 1, Haziran 2018, ss. 101-2, doi:10.33420/marife.338043.