Gökdemir, A. “Kıraat Eğitiminde Ali B. Süleyman El-Mansûrî Öncesi Mısır Tarikinin Arka Planı: Biyografik Bir İnceleme”. Marife, C. 18, sy 1, Haziran 2018, ss. 177-92, doi:10.33420/marife.403018.