Dilek, U. B. “İslâm Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları İçeren Akitler: İz’ân Akitleri (Türk Borçlar Kanunu Bağlamında)”. Marife, C. 18, sy 1, Haziran 2018, ss. 231-57, doi:10.33420/marife.378620.