Ölmez, M. “Şer’î Nasslarda Lügavî Yorumlamadan Kaynaklanabilecek Hataların Engellenmesinde Hadislerin Rolü - Serika Ayeti Örneği”. Marife, C. 18, sy 1, Haziran 2018, ss. 259-78, doi:10.33420/marife.415014.