Baysa, H. “Necis Şeylerin Faydalanılabilirlik Bağlamında Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 329-52, https://www.marife.org/marife/article/view/808.