Baysa, H. “Necis Şeylerin Faydalanılabilirlik Bağlamında Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 329-52, doi:10.33420/marife.429802.