Narol, S. “Yaratılış Ile İlgili Ayetlerin Yorumunda Kelami Paradigmanın Etkisi (Kâdî Abdülcebbâr Özelinde)”. Marife, C. 18, sy 2, Aralık 2018, ss. 353-68, doi:10.33420/marife.467965.